Latest Entries »

Enkelte har undret seg over hva som er årsaken til minister Listhaugs selektive bruk av et smykke formet som et kors. De har oppfattet korset som et religiøst symbol som brukes av en militant motstander av at arbeidstakere som jobber med mennesker signaliserer egen tro, disse kritikerne har oppfattet ministerens bruke av korset som inkonsekvent og hyklerisk. Dem om det.

Imidlertid er det aktuelle smykket ikke et kristent kors, selv om det kan se slik ut; det er et korsformet fikenblad. Fikenbladet bruker ministeren for å skjule at hun tar avstand fra Jesus og hans ufravikelige krav om at vi alle må hjelpe medmennesker i nød, også om de har en annen tro enn vår egen, slik han understreket i lignelsen om den barmhjertige samaritan. Å ikke hjelpe medmennesker i nød, er ondskap.

Som alt for mange andre kristne mennesker, dyrker ministeren Jesus som en avgud og bryr seg lite om hans etiske budskap.

1

Trumps atomvåpen

Donald Trump har, også når det gjelder atomvåpen, kommet med flere utspill som har vært noe motstridende. De første kommentarene hans om atomvåpen under presidentvalgkampen, kom i form av spørsmål til militæreksperter om hvorfor man ikke brukte dem mer, i og med at de er såpass billige i bruk i forhold til konvensjonelle våpen. Så kom et utspill der han ville følge opp fredsprisvinner Obamas planer om å fornye og forbedre det amerikanske arsenalet av atomvåpen, blant annet ved å utvikle en ny generasjon atombomber med mindre sprengkraft, noe som ville gjøre dem mer anvendelige i bruk. Dette var planer også Clinton ga sin tilslutning til.

Da det kom forlydender om at Putin ville ruste opp og videreutvikle Russlands arsenal av atomvåpen, svarte Trump med å true med kapprusting. Det siste utspillet fra Trump, som må sies å være det, mildt sagt, minst truende, er å få til en nedrustningsavtale når det gjelder atomvåpen, med Russland, i bytte mot lettelser i, eller fjernelse av, de økonomiske sanksjonene mot Russland. Trolig vil han i så fall også legge en aksept av Russlands okkupasjon av deler av Ukraina på forhandlingsbordet.

Verden kan leve i spenning mens den venter på hva USAs nye president vil lande på. Vil det bli en begrenset atomopprustning, kapprustning eller nedbygging av atomvåpenarsenalet? Trump har allerede brutt en rekke av sine løfter eller propagandautspill, heldigvis; det eneste løftet vi kan være noenlunde sikre på at han vil holde, er det om å være uforutsigelig. Såpass forutsigelig er han.

Hjerte og hjerne

Hjertets forvirrede følelser og hjernens uklare tanker bør utfylle hverandre og lede våre handlinger på rett vei. 

Det er gjort beregninger som viser at om alle i hele verden kom til Østfold, og sto tett, så ville det ikke blitt plass til alle. Noen millioner måtte rett og slett stått i Akershus. Undersøkelser har vist at det overveldende flertallet av jordas befolkning ikke har lyst til å komme til Norge, de trives der de bor. Det betyr at folk bosatt i Østfold ikke trenger å bekymre seg for utfordringer knyttet til logistikk, som det å motta hele jordas befolkning ville medført.

Vitenskapelige beregninger ut fra et stort faktagrunnlag, tyder på at folk som får landene sine ødelagt av krig eller andre katastrofer, ofte føler seg tvunget til å flykte fordi landene deres ikke lenger er beboelige og rett ut sagt oppleves som mildt sagt utrygge. Mye tyder på at det er en fordel for folk som må flykte, at de har et sted å flykte til.

Ut fra en politisk vurdering, er det ikke urimelig å anta at regjeringens juniorpartner også i fremtiden vil forsøke å skape unødvendige bekymringer i befolkningen ved å konstruere urealistiske fremtidssenarioer.

Helsinki & Stockholm 2009 005 - Kopi

Tilbakeblikk

For en lettelse!

USAs neste president, den gamle mannen som tapte valget, er i gang med å sette sammen sin regjering bestående av gamle hvite menn. Ihukommende George Bernard Shaws utsagn: «Old men are dangerous; it doesn’t matter to them what is going to happen to the world», er det betryggende å registrere at Sara Palin blir en del av regjeringen til ham viss navn bør være unevnt.

Bærums Verk 1

Sjokket!

November 2016 vil for all ettertid stå som det tidspunktet da verden nesten gikk av skaftet.

Da Tolletaten i begynnelsen av november 2016 gjorde oppmerksom på at Bjarne Melgaards malerier, etter forskriftene, som Tolletaten er pålagt av våre politikere å følge, ikke er kunst, var det som om hele verden stoppet i sjokklammet undring; valget på Island, som vi alle hadde fulgt så intenst med i, ble plutselig av sekundær betydning. Og verden ble stående der i det tiltakende novembermørket og måpe helt til landets handlekraftige justisminister grep inn og instruerte Tolletaten om at det er helt feil å ta instruksene angående fortolling av kunstlignende gjenstander, som tidligere er gitt, på alvor. Nå har Tolletaten fått en langt enklere instruks å forholde seg til; det kunstneren sier er kunst, er kunst.

Denne sjokkerende hendelsen brakte tankene mine hen på den gangen for noen år siden da en forhenværende venn av meg og undertegnede var en tur i Kiel. Min tidligere venn laget der i Nord-Tyskland, av materialer han selv hadde skaffet og med sine egne hender, en installasjon som han kalte «Ni flasker vodka i en eske». Etter selv å ha forseglet esken med tape, tegnet han en blomst utenpå den.

Da vi passerte tollen i Norge, gikk vi selvfølgelig begge på grønt, ingen av oss hadde noe å fortolle, jeg hadde ikke en gang kjøpt kvoten, som det heter, men ved en skjebnens ironi ble akkurat vi to vinket inn til kontroll av bagasjen. Det var da det hendte, akkurat det samme som skjedde Melgaard; tollerne påsto at mitt reisefølges installasjon ikke var kunst. Han fikk valget mellom å betale toll som om flaskene var helt vanlige vodkaflasker, eller å få kunstverket beslaglagt. Hvilket selvfølgelig var to helt absurde og uhørte alternativ. Ingen av delene var aktuelt for kunstneren, dette handlet jo om hans kunstneriske integritet. Etter at justisministeren nå har ryddet opp, ville han selvfølgelig ha sluppet tullet med tollen. Den gangen kunne det ha gått riktig galt, om ikke jeg hadde grepet inn.

Jeg gjorde tollerne oppmerksom på at den blanke væsken i flaskene ikke var sprit, men vann. Etter grundige tester fant de, til min fordums venn og tollernes egen overraskelse, ut at jeg hadde helt rett. Dermed slapp vi gjennom tollen uten videre viderverdigheter. På spørsmål fra mitt reisefølge, som kanskje fikk mistanke om at jeg var i besittelse av gudgitte evner, og kunne gjøre alkohol til vann, hvilket jo er ulike mer nyttig og mer imponerende enn å gjøre vann til vin, forklarte jeg at jeg hadde helt ut spriten i gågata i Kiel i forbindelse med en antialkoholdemonstrasjon jeg hadde deltatt i, senere erstattet jeg spriten, som hadde tjent et uvanlig godt formål til rusgift å være, med vann. Dermed kom spriten, som jeg antok allikevel ikke skulle drikkes, ettersom flaskene var en del av en kunstinstallasjon, til dobbelt nytte, både som en sentral del av en demonstrasjon mot vår tids ruskultur og som del av et banebrytende kunstverk. Til min forbauselse ble min tidligere venn forbannet, og jeg fikk et bestemt inntrykk av at sinnet var rettet mot meg. Han mønstret meg med et rasende blikk mens han forsøkte å ytre noe i sakens anledning, åpenbart ble ord for fattige for ham, det ble med forsøket, hvorpå han kastet hele kunstverket i en søppelkasse. Siden den gang har jeg hverken hørt eller sett noe til ham, min tidligere kunstneriske venn. Om han satte pris på mitt initiativ og min hjelpsomhet, det vet jeg fortsatt ikke.

Rigget: Valg i USA

Donald Trump hadde helt rett! Valget er rigget:

«Hillary Clinton passerte nylig Trump i antallet totale stemmer. Ifølge New York Times opptelling har Clinton fått like i overkant av 59 millioner stemmer, mens Trump har fått like i overkant av 58,9 millioner stemmer. Alle stemmene er fortsatt ikke talt opp. I California, der Clinton gjør det sterkt, mangler fortsatt rundt 8 prosent av stemmene. Dermed er det ikke utenkelig at Clinton kan styrke sin posisjon sammenlignet med Trump i det totale stemmeantallet.» (VG 9. november 2016.) Det at Trump kan vinne med færre stemmer enn Clinton, har blant annet sammenheng med at republikanerne, ved å manipulere valgkretser, har sørget for å skape kunstige flertall for republikanerne i en rekke stater, via gerrymandering.

I tillegg kommer republikanernes tiltak for å frata velgere som tilhører minoriteter, og som kan tenkes å stemme demokratisk, stemmeretten. Flere millioner velgere blir forhindret å utøve rettigheten sin når det gjelder å stemme ved valg, som følge av republikanernes manipulasjoner. Om USA kan kalles et demokrati? Tja…

Ved et fritt og rettferdig valg ville Donald Trump ikke hatt en sjanse til å vinne. Trump er en svindler, løgner og tyv. Lock Him Up!

crooked-trump

En god nyhet, en dårlig nyhet og en svært trist nyhet fra USA; Hillary Clinton tapte valget, Donald Trump vant valget og Jill Stein ble ikke president. Det ble ingen kvinnelig, fremskrittsvennlig, sosialt innstilt president som setter miljøvern og fredsarbeid i sentrum, denne gangen heller, men The Green Party gir ikke opp.

En spådom om fremtiden; forut for valget til ny president i 2020, vil Demokratenes beste argument for å stemme på deres kandidat, være at Republikanernes kandidat er verre enn deres egen. Hvilket de nok vil ha vansker med å sannsynliggjøre, da også.

De fattigste tjue prosentene av USAs befolkning har ikke opplevd noen bedring av sin situasjon siden Lyndon B. Johnson. Noen opptur vil de heller ikke kunne vente seg, før andre partier vokser frem og skyver Demokratene og Republikanerne til side. Erkjennelsen av at The American Dream aldri har eksistert, bare The American Nightmare, har ennå ikke slått rot i befolkningen. Så får vi se om det blir en ny vår, til tross for at USA nå har fått en president som vil reversere alle miljøvernavtaler og gjerne vil prøve ut noen nyere modeller av atombomber. Det går an å håpe på det beste.

crooked-trump

The American Nightmare; The American Menace!

Crooked Trump!

crooked-trump

Sentrale politikere fra Fremskrittspartiet har aller velvilligst gjentatte ganger gjort sitt beste for å splitte den norske befolkningen i to; de vil dele inn befolkningen i ekte og uekte nordmenn. Tidligere har de stilt harde spørsmål til andre om hva det egentlig vil si å være norsk, pinlig nok spørsmål de selv ikke har klart å besvare på noe som minner om en meningsfull måte.

Nå har ekskluderingsminister Sylvi Listhaug, med den samme velviljen, forsøksvis gitt det endelige svaret på hva som er korrekt norskhet; enten spiser du gris, lar hodet være udekket og jevnlig drikker deg full, eller også er du ikke norsk. I tillegg må du selvfølgelig dele Fremskrittspartiets barokke verdigrunnlag.

Som et resultat av Frps velvillige opplysningsarbeid, har jeg endelig innsett at jeg egentlig ikke er norsk, i alle fall ikke etter Fremskrittspartiets standard; det hender jeg spiser gris, men det hender også at svin ikke står på menyen, og jeg pleier ikke å gjemme meg bak groteske klovnemasker, balaklava, skjerf eller lignende, men jeg drikker ikke alkohol. Og jeg deler på ingen måte Frps verdigrunnlag.

Er to av fire godt nok, Listhaug? Om jeg blir vegetarianer, og slutter å spise gris, og trekker nisselua godt ned over øya, er det da på hodet ut av landet? Og om jeg ikke er norsk, hva er jeg da? Svensk? Må jeg begynne å gå på fylla for å bli norsk nok for Frp? Finnes det noe mer norsk enn å rave rundt i fylla på Frps interne møter og snøvle frem fandenivoldske voldsfantasier rettet mot politiske motstandere og andre folk som ikke møter partiets standard når det gjelder norskhet?

Det går an å håpe. Fremskrittspartiet bærer mørket. La oss andre bære lyset.