En gang mot slutten av det forrige årtusen hadde en av de norske bokklubbene en reklamekampanje rettet mot menn. I reklamen brukte man en undersøkelse som viste at kvinner leste langt mer skjønnliteratur enn menn. Derfor burde menn lese mer skjønnlitteratur. Dette inspirerte en knekkebrødprodusent til en reklamekampanje basert på en markedsundersøkelse som viste at kvinner spiste langt mer knekkebrød enn menn. Derfor burde menn spise mer knekkebrød. Den ultimate fritidsbeskjeftigelse blir da å knaske i vei på næringsfattige knekkebrød, mens man leser virkelighetsfjern fiksjonslitteratur.
     De senere årene har man identifisert mange antatte problemer ved læringsarbeidet i den norske skolen. To av problemene er knyttet til det å lese. Det ene problemet er at gutter leser lite. Det andre problemet er at lese- og begrepsforståelsen har blitt svekket – både for gutter og jenter. For å bøte på dette har man valgt å styrke norskfaget på barneskolen. Når noe styrkes, blir andre ting gjerne svekket. Det som har blitt svekket, synes å være kunnskapsfag som historie, geografi, naturfag og RLE.
     Gutter vil, utrolig nok, helst lese det de har lyst til å lese. Mange av dem leser heller fagorienterte tekster enn skjønnlitteratur. Noen liker å lese om fotball, andre leser heller om USAs historie eller universet. Man lærer seg flere ord og uttrykk ved å lese fagorienterte tekster, enn ved å lese skjønnlitteratur. Om skolen vil gjøre noe med gutters lesemotivasjon og en generell begrepfattigdom, så bør skolen heller ”svekke” norskfaget enn å styrke det på barneskolen. La guttene (og jentene) få lese tekster om emner de interesserer seg for, altså fagtekster knyttet til kunnskapsfagene, og la dem slippe å terpe på stadig flere skjønnlitterære tekster. Dette vil ventelig øke deres motivasjon for lesing og styrke deres begrepsforståelse. Om de samtidig får næringsrik mat å spise på skolen, vil nok resultatene snart vise seg.
     Innenfor medisinen har man for lengst kommet på det rene med at det hender at en pasients lidelser blir forsterket av den behandlingen han får. Helbredelse når man, i noen tilfeller, best ved å avslutte behandlingen.

Reklamer