Når en skal anvende et sitat er det som regel greit å vite hvem som uttalte det, når det ble fremført og sammenhengen det opprinnelig inngikk i. Enkelte berømte sitater har fått sitt eget liv løsrevet fra sin opprinnelse. Et godt eksempel i så måte er følgende hyppig siterte utsagn: «Jeg er uenig i det du sier, men vil inntil døden forsvare din rett til å si det.» Dette sitatet tillegges som regel Voltaire (1694-1778), men stammer fra S. G. Tallentyres bok The Friends of Voltaire (1907) side 199. Her formulerer Tallentyre den siterte setning for å karakterisere Voltaires holdning til brenningen av filosofen Helvétius bok De l´esprit i 1759.

Voltaire var ikke tilhenger av ytringsfrihet generelt. Han forsvarte den lærde elitens – og i særdeleshet filosofenes – rett til å ytre seg om alt. I følge Voltaire skulle ytringsfriheten ikke omfatte de brede lag av befolkningen. Ettersom han antok at det kun var de lærde som hadde noe fornuftig å si, mente han at ytringsfriheten skulle være forbeholdt dem. Følgelig fungerer Voltaire særdeles dårlig som argumentleverandør for dem som vil forsvare allmenn ytringsfrihet i vår tid. Voltaires holdning til ytringsfriheten var banebrytende for hans tidsalder, ikke for vår.

Reklamer