World Health Organization har nylig publisert sin rapport «Global status report on alcohol and health 2011«. I Norge regner vi med at 90 % av befolkningen (over 15 år) bruker alkohol mer eller mindre regelmessig, i større eller mindre mengder. På verdensbasis bruker rundt halvparten av befolkningen alkohol.

Bare underernæring/undervekt hos barn og ubeskyttet sex er større risikofaktorer for sykdom og uførhet i verden enn alkohol. Alkohol koster 2,5 millioner mennesker livet på Jorda hvert år; fire prosent av alle dødsfall i verden regnes som forårsaket av alkohol. Det er mer enn både HIV/AIDS, vold og tuberkulose. Alkohol er årsaksfaktor ved 60 typer sykdommer og skader og en årsakskomponent ved 200. I tillegg er alkohol forbundet med en rekke sosiale problemer, som vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn og arbeidsfravær.

Man antar at alkohol forårsaker mellom 20 og 50 % av alle tilfeller av skrumplever, epilepsi, forgiftninger, trafikkulykker og flere typer kreft. Alkohol forårsaker også skader og problemer av fysisk og psykisk art for andre enn brukeren selv.

Av to land som har like stort forbruk av alkohol, vil det landet som har mest full ha de mest omfattende helseskadene.

Når alkoholavgiftene øker, går drikkingen ned, også blant mindreårige og personer med alkoholproblemer.

25 % av all alkohol som konsumeres i verden har et illegalt opphav, ofte knyttet til organisert kriminalitet.

Grønland: Det er mer vanlig at jenter i 11-13-årsalderen bruker alkohol enn at gutter gjør det. Noen begynner allerede i 8-9-årsalderen, og når ungdommene når 15-16 år, har mer enn halvparten drukket alkohol. (nosam.net)

Russland: 20 % av alle dødsfall blant menn skyldes alkohol. Redusert forplantningsdyktighet tilskrives også stort alkoholforbruk.

Reklamer