Koblingen innvandring og trygde- og støtteordninger har vært et populært og tilbakevendende tema i norske aviser. Dagsavisen har stort sett gitt en noe mer sober dekning av problematikken enn en del andre aviser.

På forsiden av Dagsavisen tirsdag 10. mai finner vi følgende oppslag: «Åttedoblet siden 2004: Kontantstøttemillioner triller ut av Norge». Videre heter det: «1.250 personer i utlandet vil trolig motta 50 millioner kroner i kontantstøtte fra Nav i år. – Dette har vært et viktig tema for oss, bekrefter Grethe Brochmann. Hun har ledet utvalget som ser på om innvandringen truer den norske velferdsmodellen. I dag legger hun fram resultatet.»

Dette høres ut som et svært velkjent tema. «Utlendinger» velter seg i «våre penger». Billedillustrasjonen som ledsager oppslaget viser to kvinner. Begge iført hijab, den ene kledd i et heldekkende plagg, den andre trillende på en barnevogn. Tro hvor i all verden de kommer fra? Kan det være Nord-Afrika eller Midtøsten? Er de muslimer? I alle fall må vi anta at de norske millionene triller ned i lommene deres.

Inne i avïsen får vi vite hvor pengene tar veien. De havner på kontoene til folk med opprinnelse i EU/EØS-området. «I år vil Norge dermed «eksportere» kontantstøtte pålydende 50 millioner kroner til rundt 1250 personer. Hele to tredjedeler blir sendt til polske bankkontoer.»

Det er da det begynner å bli vanskelig. Hvorfor har muslimske kvinner fra Midtøsten eller Nord-Afrika (jfr. bildet på forsiden) polske kontoer? Det er bare å undre seg. Er dette et ledd i en sinnrik, muslimsk svindel med norske kontantstøttepenger?

Forklaringen viser seg å være ganske enkel. To tredjedeler av de omtalte pengene går til polske statsborgere med polske bankkontoer, bosatt i Polen. Det står ikke ett ord i reportasjen om hijab-kledde muslimske kvinner fra Midtøsten eller Nord-Afrika, så hvorfor har man da valgt det bildet man har valgt? Det kan være uttrykk for ubevisste fordommer i redaksjonen – eller det kan være et resultat av et bevisst valg. Om det siste er tilfelle, må man undre seg over om hensikten da er å underbygge fordommer som allerede finnes i den norske befolkningen, som en honnør til Frp i anledning landsmøtet til helgen. Det er også mulig at man er redd for å fremme fordommer mot katolske EU-borgere.

Fra mitt ståsted er de 50 millionene som alt vesentlig går til polske statsborgere bosatt i Polen, dem vel unt. Imidlertid er det ikke noen grunn til å dekke over at en spade er en spade ved å forsøke å få oss til å tro at det skjuler seg en spade bak en hver hijab.

Det mest likefremme og ærlige ville vært å illustrere reportasjen, som handler om polske statsborgere, med et bilde av noen polske statsborgere. Problemet med at det ikke uten videre er mulig å se på et bilde av en person at vedkommende er fra Polen, kunne man løst ved å finne et bilde av noen som vifter med polske flagg. Verre er det ikke.

Reklamer