For meg er Fremskrittspartiets lokaler i Oslo sentrum, like ved Stortinget, et fremmedelement. De hører ikke hjemme her i det hele tatt. Det disse lokalene symboliserer, gjør meg bekymret for dette landets fremtid. Problemene knyttet til Fremskrittspartiet er foreløpig mest fremtredende i Oslo-området. Slik har det vært i årevis.

Man hører om opptøyer i andre land. Når man går ut av vanlige forsamlingslokaler så er man rolig, man er sedat, man er overbærende, man snakker om «fred i verden» og de godordene der. Men når folk kommer ut fra et møte i regi av Fremskrittspartiet, da er man oppildnet av partiets ledere! Hva kan skje i Oslo sentrum når kanskje tusener av illsinte Frp-ere tyter ut av møtelokalene? Det er sånne ting man må tenke på når man tillater dem å ha møtelokaler der skikkelige folk ferdes.

Dersom vi ikke er villig til å kjempe for grunnleggende verdier og rettigheter som religionsfrihet, personlig frihet og ikke minst ytringsfrihet, verdier som gode nordmenn setter høyt, så er det ikke sikkert at vi har dem i fremtiden. Vil vi hjelpe Arbeiderpartiet med å fremme en naiv toleranse og bytte ut norsk kultur med «verdiene» til det fjernkulturelle Fremskrittspartiet? Ikke om noen satte opp plakaten med «skutt blir den som…!» Vil gode nordmenn noen gang føle seg som «fjernkulturelle»? Aldri i verden!

Vi tror at alle ønsker fred og fordragelighet, men det er neppe tilfelle med de fjernkulturelle i Fremskrittspartiet. Vi ser kreftene i resten av verden, terror og så videre. Dette tror jeg det er mange i Norge også som er tilhenger av, selv om jeg ikke tror det gjelder hver eneste Frp-er som lusker omkring. Hvis de ikke står for likestilling, religionsfrihet, ytringsfrihet og de andre veridene som gode nordmenn setter høyt, ja, så har de egentlig ingenting her å gjøre.

Ap og SV snakker alltid om hva vi kan gjøre for å integrere Frp-ere bedre. Jeg synes de selv bør gjøre mer for å bli integrert og ikke insistere på å holde på sin fjerne kultur. Den hører ikke hjemme her i det hele tatt. Vi må sikre at norske velferdsgoder går til gode nordmenn og ikke til de som er helt fjernt fra den norske kulturen. Trygderettigheter bør forbeholdes gode nordmenn og ikke deles ut til en hver Frp-er som ber om det. Vil du ikke yte, så skal du heller ikke nyte. Vi kan ikke gjøre Norge til et sosialdemokratisk koldtbord der de som ikke vil yte sin skjerv forsyner seg først!

Mobbing er det overalt, men det er noe annet når Frp-gutter går sammen i gjenger mot sønner av gode nordmenn. Det er ingen tvil om at Frp-gutter blir hissigere og har mindre respekt for lov og orden enn sønner av gode nordmenn. Det ligger i den fjerne kulturen deres, i den unaturlige patriarkiske linjen familiene deres er bygget opp på.

***

Til slutt vil jeg rette en stor takk til Christian Tybring-Gjedde (Frp). Uten hans enestående fordomsfullhet og ekstremisme, slik den blant annet kommer til uttrykk i Dagsavisen 14. og 16. mai, ville jeg ikke vært i stand til å skrive denne analysen av den mislykkede integreringen av Frp-ere i Norge.

Reklamer