En oppsiktsvekkende tysk studie viser at inkompetente foredragsholdere er inkompetente.

Studien viser at Powerpoint-presentasjoner som er dårlig planlagt, dårlig laget og dårlig utført, har dårlig læringseffekt. Eksempelvis vil bruk av et utall unødvendige og forvirrende effekter forvirre tilhørerne og gjøre det vanskelig for dem å få med seg det som forsøkes formidlet.

Konklusjonen i studien, som vil glede Utdanningsforbundet og andre motstandere av pedagogisk utvikling, er at man i stedet for datateknologi bør satse på tradisjonelle utydelige lysark i svart/hvitt på overhead. Det er visst både spennende og lærerikt for elevene, uansett hvordan de er utformet eller brukes.

Tidligere har pedagogikkprofessor Thomas Nordahl funnet ut at lærere som bruker  arbeidsplanmetodikk, uten å ha kunnskaper om bruk av arbeidsplanmetodikk, har store problemer med å få arbeidsplanmetodikken til å fungere. Derfor bør man ikke bruke arbeidsplaner i norsk skole, er de vises konklusjon.

Konklusjonene er altså at det er Powerpoint og arbeidsplaner i seg selv det er noe i veien med. Den manglende kompetansen til brukerne av disse pedagogiske virkemidlene, er det ikke stuerent å problematisere. Om man gjør det, risikerer man problemer med fagforeningene.

Om resultatet blir at skolen må vende tilbake til bruk av tavle og kritt, er det viktig å huske på at om  undervisningen ikke fungerer som den skal da heller, så er det tavla og krittet det er noe i veien med, ikke lærernes kompetanse.

Reklamer