Våre helsemyndigheter kan ikke beskyldes for å ha en bratt læringskurve. På nytt begår de overgrep mot røykere ved å plage dem med kunnskaper om virkeligheten. De positive sider ved å ha slike kunnskaper er ikke bare overdrevet, de er fraværende.

Den nye kampanjen mot røyking tar sikte på å vise på nøyaktigst mulige vis hva følgene av røyking er på vært bidige organ i kroppen. Her nøyer man seg ikke med de sedvanlige befengte røykelungene; vi skal se inn i hver lille blodåre for å se røykingens sørgelige følger. Slikt er direkte uappetittlig og kan være sterkt urovekkende for sarte sjeler.

Hva blir det neste? Skal helsemyndighetene begynne å opplyse folk som liker å råkjøre i fylla om følgene av en fatal kollisjon? Heldigvis har våre myndigheter fortsatt anstendighet nok til ikke å gå alt for hardt ut med presis informasjon om alkoholens skadevirkninger – foreløpig. Dertil er nok alkoholbruken for inkorporert i vår kultur. Alkoholkulturen får vi trolig ha i fred en stakket stund til, men myndighetene har allerede begynt å tukle med bilkulturen vår ved hjelp av utidig ulykkesstatistikk og det som verre er. Det er ingen grunn til at vi skal kjenne til de mulige følgene av at en uskikket sjåfør suser av gårde i en metallkonstruksjon på ett tonn og vel så det. Dessuten går bilturen ofte greit likevel.

Det ville ikke forundre meg om man begynte å plage basehoppere med kunnskaper om hva som kan skje om deres vågale stunt går galt. Rett og slett å ta gleden ved svevet fra dem som liker å falle ned mot bakken fra stor høyde, med eller uten fungerende fallskjerm. Toppmålet ville være om myndighetene også begynte å moralisere over den risiko hopperne tvinger redningsmannskapene til å ta for å få skadde basehoppere ned fra diverse fjellhyller. Folk vil nyte svevet og ikke engste seg over mulige negative konsekvenser av et ublidt møte med bakken.

Om noen har glede av å spille russisk rulett, vil det nok komme en myndighet med ufine virkelighetsbeskrivelser av mulige negative konsekvenser av den aktiviteten også, som ved alt annet som gjør livet verdt å leve.

Hvor skal det hele ende? Viten om virkeligheten har aldri og kan aldri føre til noe positivt så lenge kunnskapene i seg selv svekker nytelsen og øker ubehaget den enkelte føler som en følge av sin uønskete viten. Slikt kan det aldri komme noe godt ut av. Det vi trenger er ren, kunnskapsløs og ubesmittet glede over alt vi måtte finne på.

Vi kan puste lettet ut så lenge Per Fugelli, på sitt lune og koselige vis, Per Inge Torkelsen, på sitt lune og humoristiske vis, og Fremskrittspartiet på sitt vis, tar ansvar og påpeker at det å påføre folk uhygge ved å plage dem med opplysninger om mulige helseskader ved røyking, knapt kan oppveies ved at de muligens vil kunne leve noen skarve tiår lenger om de slutter å røyke. Hvilken glede kan man vel ha ved å leve og å ha god helse?

Kunnskaper er ikke sunt!

Reklamer