I juni 2011 tillot jeg meg å skrive et innlegg på Dagsavisens nettside Nye meninger.no om kjønnsdelt svømmeundervisning. Noe overraskende førte dette til innspill fra blant annet «islamkritiske» eurabiateoretikere, også kalt xenorasister. Xenorasisme er rasisme rettet mot folk fra andre kulturer i stedet for mot folk med annen hudfarge enn en selv.

Grunnen til deres engasjement var den, for dem, verderstyggelige tanken at kjønnsdelt svømmeundervisning kunne være noe som også muslimer kunne sette pris på. I dag er vi opptatt av medisininfisert hestekjøtt som er blandet inn i ferdigmat og solgt som storfekjøtt. Da også muslimer er skeptisk til infisert hestekjøtt, vil ventelig de muslimfiendtlige ekstremistene oppfatte protestene mot den urene maten som en ny og sleip snikislamisering, satt i scene av den feministiske arbeiderpartistaten. Eller noe sånt.

Nylig hadde jeg en artikkel med tittelen «Ukritisk gjengivelse av ekstremisters propaganda» på Dagsavisens nettside. Der stilte jeg meg kritisk til NTB/Dagsavisens gjengivelse av påstander fra høyreekstremister der ekstremistene fremstiller seg selv som forfulgte uskyldigheter. Å snu virkeligheten på hodet, og fremstille seg selv i en martyrrolle, er en hyppig brukt strategi fra de høyreradikale. I Europa blir mennesker daglig utsatt for vold, drapsforsøk og drap fra høyreekstremisters side. De har med andre ord allerede startet en lavintensiv terrorkrig. Drømmen deres er å rive hele Europa i filler ved en blodig og omfattende borgerkrig. Måtte de aldri lykkes i sitt forsett!

Min artikkel fikk en av mine gamle xenorasistiske kritikere til å våkne. Han klarte i et kort innlegg å beskylde meg både for å drive med islamisering og støtte drap på høyreekstremister. God fantasi må min kritiker sies å ha. Ellers stusset jeg over at han nå tydeligvis ikke lenger mener at jeg er en snik, og det er jo hyggelig. Sist beskyldte han meg for å bedrive snikislamisering og å være en raddis. Denne gangen mente han tydeligvis at jeg bedriver åpen og ærlig islamisering.

Høflig som jeg er, skrev jeg et svar til ham under tittelen «Martyrdrømmer». Jeg finner det ikke ironisk at både de muslimfiendtlige høyreekstremistene og ekstreme muslimer har de samme perverse martyrdrømmene. Her er det jeg skrev:

Nå har NN lenge markert at han har problemer med å tolke andres innlegg på nettsider og ikke klarer å la være å lese sine fobier og ekstreme virkelighetsforståelse inn i det andre skriver. Han blir visst aldri lei.

Neida, som en ikke-religiøs i en kristen kultur, har jeg ingen planer om å islamisere Norge. Å bytte ut kristendommen med islam er knapt bryet verdt, dertil er de to religionene for like og har de samme negative, intolerante sidene som naturlig hefter ved monoteistiske religioner. Derimot kunne det vært artig med et sterkere innslag av hinduistiske, buddhistiske eller sjamanistiske religioner i landet, eller voodoo for den sakens skyld. Og det ikke fordi jeg er noen tilhenger av noen av dem. Det er mer det at de fremstår som mer underholdende og eksotiske enn tvillingreligionene kristendommen og islam, som gjør at jeg ville foretrukket en styrkelse av disse religionene i Norge, på bekostning av monoteismen.

Denne gangen bruker NN, i sin kommentar til undertegnede, kun begrepet «islamisering» fra de høyreekstremes velkjente vokabular og ikke eksempelvis begrepet «kulturmarxist», som hans politiske miljø er så glad i og som jo også er et underholdende og meningstomt begrep. Det er positivt at han har dempet retorikken sin noe. Imidlertid har han ennå ikke oppdaget at i Norge er det høyreekstremister som begår terror og drap, de rammes ikke av det. I tråd med høyrevridd tradisjon, vil han gjerne innta offerets rolle for seg og sine. Er det ikke også noen andre tankeretninger der det er vanlig med martyrdrømmer? Hvem var det nå igjen…

Det er positivt at rabulisten har moderert språkbruken, måtte han også moderere tenkningen sin snart. Om han synes det kunne vært artig, må han gjerne beskylde meg for å drive med snikhinduisering av Norge. Det finnes knapt noen kulere og sprøere gudefortellinger enn de om Ganesha!

Fred på jord!

Fred

Fred!

Reklamer