Vår tids aktivistiske xenorasister, xenorasisme er rasisme rettet mot folk fra andre kulturer i stedet for mot personer med annen hudfarge, er engstelige for at Norges nåværende befolkning vil bli «byttet ut». De frykter at de som lever her nå, vil bli borte, noen andre vil ta deres plass. Og det har de helt rett i. Imidlertid er det ingenting noen kan gjøre for å hindre dette. Med unntak av en eller annen gud, om noe slikt finnes.

Vi er vel alle litt engstelige for å dø, men det synes å være vår uunngåelige skjebne. Før eller senere vil vi bli «byttet ut». Andre mennesker vil bo der vi bor, gå der vi går, leve der vi lever. Og vi? Vi vil være borte. Ikke bare det, menneskeheten er i utvikling. Om noen få hundre tusener eller millioner år vil våre etterkommere formodentlig ha blitt svært annerledes enn oss. Forhåpentligvis har de blitt mer avanserte enn oss. Kanskje til og med penere. Om det er mulig. Man må være en heller innsnevret monokulturalist for ikke å forstå at utvikling og endring er en ustoppelig prosess.

I et noe kortere perspektiv vil vår kultur og religion endre seg til det ugjenkjennelige. Om bare noen hundreder eller tusener av år, vil det vi i dag kjenner som norsk kultur, være endret til det ugjenkjennelige. Kristendommen vil, i likhet med jødedommen, islam og alle andre religioner, enten ha utviklet seg til mer avanserte religiøse systemer eller blitt erstattet av mer eller mindre nye religioner. Om det da fortsatt vil være folk som har behov for religioner i fremtidens verden? Jeg vil tro det, men jeg gjetter på at vår tids religioner blir for primitive for dem.

Befolkningen i alle land er i endring. Kulturen i alle land er i endring. Norge er i endring. Norsk kultur er i endring. Folk reiser rundt i verden. De flytter. De slår seg ned andre steder enn der de er født. Vi som bor i Norge ser det som en selvfølgelig rett å kunne reise hvor vi vil, når vi vil. Og gjerne flytte til andre land, for godt. Men det er ikke alle av oss som synes det er stas om andre skal ha de samme mulighetene til å reise rundt i verden og flytte til nye steder, som vi har.

Det kommer stadig mennesker fra andre land til Norge. Noen av dem synes det ikke er noe stas her, og drar videre. Dem om det. Andre liker seg her hos oss og vil gjerne slå seg ned her. Noen av de som flytter hit har et annet utseende og en annen religion enn den befolkningen som, for det meste, har røtter i Norge som går noen generasjoner tilbake i tid. Særlig ille er det visst om de nyinnflyttede er mørke i huden og er muslimer. Det er disse som den nye høyreekstreme bevegelsen, som like gjerne kan kalles for nykonservativ, som fascistisk, er mest redde for. Hva høyreekstremistene synes er så forferdelig galt med dem? Alt!

Man kan jo si at xenorasistene må få mene hva de vil og gjøre hva de vil. Det er det «politisk korrekt» å mene. Problemet er at disse ekstremistene jobber, ved sin propaganda, for at Europa skal rive seg selv i filler i en altoppslukende borgerkrig. Allerede i dag blir mennesker i Europa overfalt, mange drept, som følge av folk fra deres midte.

For å slutte som jeg begynte. Xenorasistene har helt rett på ett punkt! Om ikke så alt for lenge vil Norge og menneskene som lever der, være annerledes, og vi som lever her nå vil være borte. Sånn er livet. Det bekymrer meg ikke.

 *

(Så er det bare å avvente de sedvanlige skjellsordene: «kulturmarxist», «snikislamisering» (av en eller annen grunn ble jeg beskyldt for å bedrive «islamisering» sist jeg ble skjelt ut av en av ekstremistene – er jeg ingen «snik» lenger? Eller er det en form for anerkjennelse eller forfremmelse) og «multikulturalist».  Jeg er nesten litt misunnelig, deres skjellsord er mer virkelighetsfjerne enn mine egne.)

Dette er en kommentar til et innlegg på Nye meninger.

Ny kommentar på Nye meninger – 9. april (passende nok):

Hatets fanebærere

Svar til Bjørn Ditlef Nistad:

Du har også helt rett i at fremstillingen av «innvandringsproblemet» i norske aviser til tider er lite informert og fordomsfull. Imidlertid er ikke det hele bildet. I den senere tid har, som du nok har lagt merke til, mer edruelige og informerte fremstillinger kommet frem i media. Blant annet Groruddalen er et godt eksempel på hvilken berikelse den delen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn har vært for landet. Du vet like godt som jeg at bosetting primært speiler folks inntektsnivå. En uforholdsmessig stor andel av folk med innvandrerbakgrunn har et lavt inntektsnivå. Konsentrasjonen i enkelte bydeler av folk med innvandrerbakgrunn kan like gjerne hevdes å være uttrykk for klassebasert segregasjon som kulturell segregering. Det økte utdannelsesnivået til folk av andre-, tredje-, fjerde- eller femtegenerasjons innvandrere, tilsier at det problemet vil løse seg selv. Jeg er, som alltid, stort sett optimistisk. Når det gjelder fremveksten av rasistisk høyreekstremisme er jeg pessimistisk. Kanskje vil økt kunnskapsnivå kunne løse det problemet også?

Når det gjelder utfordringen med å opprettholde velferdsstaten, er hovedproblemet presset for å senke skattenivået til oljesektoren spesielt og det multinasjonale næringslivet generelt, den største utfordringen. Til høsten kommer trolig Høyre og Fremskrittspartiet til makten i Norge. Disse partiene har som uttalt målsetting å øke fortjenesten for de store selskapene. De ønsker at mer av overskuddet fra oljevirksomheten som annen næringsvirksomhet, skal havne på disse selskapenes allerede fete kontoer. Som kjent kan ikke noe flyte i to retninger samtidig. Hovedutfordringen for å kunne opprettholde velferdsstaten er ikke hvor mange som vil nyte godt av den, men hvor mye penger som går inn i felleskassa.

De tyske nasjonalsosialistene bygde på 1930-tallet et omfattende velferdssystem. Det var både generøst og effektivt. Som jeg ser det, var det flere store etiske problemer ved det nazistiske systemet. Det ene var at kun de som ble regnet som tyskere skulle nyte godt av det. Borgere av Tyskland med polsk, jødisk eller annen ikke-tysk bakgrunn skulle ikke nyte godt av systemet, men de skulle være med å finansiere det. Jødisk eiendom ble beslaglagt. Verdiene fra disse eiendommene gikk inn i den tyske velferdskassen. Tyskland hadde en omfattende handel med Polen og Tsjekkoslovakia. Varene strømmet inn i Tyskland, betalingen for varene uteble for en stor del. Varene kom den tyske befolkningen til gode. Da krigen først kom i gang, brukte nazistene verdier røvet i andre land for å opprettholde velferden for tyskerne. I dag ser vi at folk i Norge argumenterer for et lignende system i vårt land. Innvandrere og gjestearbeidere skal bidra til felleskassa, men skal nektes å nyte godt av den.

Ellers ser jeg at Nistad plasserer meg på «venstresiden». Han om det. Selv oppfatter jeg meg selv som sentrumsorientert. Ideologisk er jeg fritenker, jeg abonnerer ikke på noen politiske ideologier. Jeg kjenner Hegels og unghegelianerne Karl Marx, Ludwig Feuerbach og Max Stirners tenkning rimelig godt. Jeg anser meg ikke for å være tilhenger av noen av dem, selv om jeg må innrømme at jeg har sans for Max Stirner sin egoistiske filosofi. Enkeltmennesker er individer, ikke representanter for overindividuelle størrelser som for eksempel «nordmenn» og «innvandrere». En person som oppfører seg dårlig, har denne sin dårlige oppførsel som individ, ikke som «nordmann» eller «innvandrer».

Ellers er jeg ikke tilhenger av omskrivninger som «fremmedfrykt» og «innvandringsskepsis» når det rent faktisk handler om rasisme. Selv om begrepet «rasisme» ikke lenger er politisk korrekt, det er de to andre begrepene som tydeligvis er salonfâhig i dag, så er jeg såpass konservativ at jeg fortsatt finner det mest hensiktsmessig å kalle en spade for en spade og en rasist for en rasist.

Svar til Sveinung Holien:

Jeg ser at du forfekter rasistiske teorier om at innvandrere er mindre begavede enn «rotnorske» nordmenn. Selv oppfatter jeg troen på slike teorier som uttrykk for mental svekkelse. Personer oppfatter jeg primært som individer, ikke som identitetsløse deler av en tilfeldig sammensatt gruppe. På personnivå er det variasjoner i intellektuelle prestasjoner. Individer som presterer lavt intellektuelt, kan i de fleste tilfeller utvikle sin intelligens grenseløst. Om bare forholdene legges til rette for det. Hjernen utvikler seg ved å bli brukt. Intelligens er ikke primært noe vi har, det er primært noe vi utvikler. Bruker vi ikke hjernen aktivt, spiller det liten rolle om vi fra naturens side har blitt velsignet med en fantastisk hjerne i utgangspunktet.

Det forbauser meg ikke at Holien synes mine holdninger er kvalmende. Jeg må spy av hans. Det er med en utrolig frekkhet at han og resten av den ekstreme renegatbevegelsen han representerer, en bevegelse som vil legge Norge og Europa øde i en altutslettende borgerkrig, mener seg å representere den norske befolkningen. Den samme befolkningen de ønsker å ødelegge.

Holien skriver i et annet innlegg: «Min spådom er at masseinnvandringens konsekvenser i årene fremover raskt vil vise seg også for stadig større deler av middelklassen, og at flere og flere mennesker vil revurdere sine liberale innvandringsstandpunkter i lys av dette. I mellomtiden stiger antallet innvandrere raskt og den økende polariseringen som dette vil føre til er en oppskrift på store konflikter i det norske samfunnet om noen år.

Ønsker vi virkelig det?»

Realitetene på bakken er at de «rotnorske» som lever tett innpå innvandrere, bare unntaksvis opplever det som sjenerende. De fleste xenorasistene finner vi i vår tid, som tidligere, i middelklassen, disse som har liten praktisk erfaring med våre nye landsmenn. Det er å håpe at middelklassen i større grad tar et oppgjør med sine fordommer og ser hvilken berikelse innvandrerne er for vår kultur – og med det får mer innvandringsliberale standpunkter. Den påståtte «polariseringen» mellom ulike grupper i samfunnet, er jo nettopp det Holien og hans politiske miljø ønsker å fremme. Da blir det hyklersk når han påstår at han frykter denne polariseringen. Svaret på Holiens retoriske spørsmål om «vi» virkelig ønsker et samfunn preget av voldelige konflikter, er ja, det ønsker den politiske strømningen han representerer.

Holien har et rasende festlig ordspill på mitt østprøyssiske etternavn. Ikke glem at mitt fornavn betyr hærhøvding. Passende nok er det 9. april i dag. Kampen mot ekstremismen fortsetter.

For å avslutte i Holiens ånd: Det er vel bare et tidsspørsmål før Holien og hans åndsfeller har endret Norges nasjonalsang til «Ja, vi hater».

Reklamer