Kommentar til innlegg som kommenterte Erling Borgens artikkel «Kronprinsen og dødens industri».

Først en stor takk til Erling Borgen. Han er en viktig røst i den norske demokratiske debatten.

Jeg ser av kommentaren til Carl Wilhelm Leo at han har begrensede kunnskaper om USAs, og dermed også våpenprodusenten Lockheed Martins, historie. USAs regjeringer var og er i første rekke forsvarer av egen økonomiske elites interesser. I den grad USA har vært forsvarer av demokratiet og den frie verden, så har det hatt sammenheng med at støtte til enkelte demokratier har vært sammenfallende med den økonomiske elitens økonomiske og politiske interesser. USAs regjeringer har like gjerne sørget for å styrte som støtte demokratiske regjeringer, og like gjerne styrtet som støttet diktaturer. Et lite dykk ned i USAs «bakgård», Latin-Amerika, skulle illustrere det på en entydig måte. Eller som da de styrtet det iranske demokratiet under Mossadegh, støttet diktaturet i Indonesia, godkjente invasjonen av Øst-Timor og så videre.

Norske regjeringer har i hele etterkrigstiden holdt seg inne med de skiftende regimene i USA, derfor har vi kunnet sove noenlunde fredelig om natten. Hadde våre regjeringer vært mer kritiske til vår enorme allierte i vest, ville historien kunne vært en helt annen. Da kunne vi fått oppleve samme mareritt som befolkningen i andre, nå forhenværende, demokratier har gjennomgått.

USAs regjeringer er først og sist garantister for de økonomiske interessene til landets rikeste. De har ikke en gang stått med «begge beina» på sin egen befolknings side. USAs tidligere president Dwight D. Eisenhowers advarsel mot «det militær-industrielle kompleks», har vist seg å være helt på sin plass. Lockheed Martin er en skruppelløs del av dette komplekset. Norges bestilling av elendige jagerfly fra det firmaet kan vanskelig tolkes som annet enn norsk subsidiering av amerikansk forsvarsindustri. Det svenske Jas Gripen er som kjent både billigere og bedre enn det amerikanske flyet, det ville tjent norske forsvarsinteresser langt bedre enn skandaleflyet til Lockheed Martin, et fly som så langt ikke er annet enn et papirfly.

Men når kronprinsparet kommer til fabrikken for å kaste glans over Joint Strike Fighter, kan det jo hende at det i det minste blir et glanspapirfly.

Reklamer