Lenge har lykkejegeren, den driftige og oppfinnsomme askeladdtypen, vært et ideal i Norge som i de fleste andre land. Troen på at man kan begynne med to tomme hender for så å komme seg opp og fram ved hjelp av kløkt og hardt arbeid, har vært like mye et illusorisk ideal som del av en uklar politisk ideologi for mange.

Realismen i askeladd-idealet er så som så. Muligheten for fattige å lykkes i vår kapitalistiske verden, der privilegier, som tilgang til utdannelse, blir mer og mer monopolisert for de rike og mektige verden over, fremstår stadig sterkere som en liberalistisk illusjon. I likhet med alt annet tankegods vi finner i den markedsliberalistiske ideologi.

Fremskrittspartiet har i løpet av årene hatt ulike grupper mennesker som objekt for sin hatpropaganda. Vi kan minnes enslige mødre; trygdede; innvandrere som er muslimer; andre innvandrere som ikke er muslimer men som er ikke-vestlige; innvandrere av alle slag, med unntak av nordamerikanere; asylsøkere; tiggere, særlig romfolk; arbeidsledige – og andre. I de senere årene har fokus i økende grad blitt satt på en ny gruppe som har partiets forakt. Det er lykkejegerne.

En lykkejeger er en vågal og innsatsvillig person som er tør å ta eventyrlige sjanser for å blir lykkelig, for å klare seg, ikke bare godt, men stadig bedre her i verden. Disse lykkejegerne er til og med villige til å forlate sitt eget land, om mulighetene for å lykkes er dårlige der, og reise til andre land, land som til og med kan ligge på andre kontinenter enn deres eget. Selv om Fremskrittspartiet synes å være skeptiske til alle typer lykkejegere, så er det først og fremst driftige folk som kommer fra ikke-vestlige land, eller tilhører en forfulgt minoritet i Europa, for å søke lykken i Norge, som partiet vil til livs. Så skremmende synes lykkejegere å være for partiet, at partiets talsmann Per Sandberg gjerne omtaler dem i samme åndedrett som folkemordere.

Alle som bor i Norge, både de med innvandrerbakgrunn og alle andre, som søker lykken, bør være forsiktige med å vise sine intensjoner, om Fremskrittspartiet, Gud forby, kommer til makten etter årets valg. Da kan man risikere å havne som tiltalt forbryter i retten, side om side med folk som blir anklaget for mord og andre grove forbrytelser.

Reklamer