Debatten på Nye meninger om Snowden og ymist anna, går videre.

Jeg finner det vanskelig å tolke Carl Wilhelm Leos kommentar # 36, da kommentaren, slik jeg oppfatter den, til en stor del mangler logisk sammenheng. Imidlertid vil jeg gjøre et forsøk på å knytte noen kommentarer til noe av det som jeg oppfatter som innleggets egentlige innhold, da med forbehold om at jeg kan ha misforstått ham.

Det siste først. Ronald Reagan, som sannsier? Presidenten som manglet elementære kunnskaper om den verden han levde i, som pleide å sove under informasjonsmøter om den til en hver tid aktuelle sikkerhetssituasjonen, som ble forbløffet da han omsider oppfattet at russerne levde i angst for å bli utslettet av amerikanske atombomber, skal være en mann man bør lytte til? Var det i det hele tatt noe den mannen oppfattet og gjorde rett? Hva da? Fortell, Leo!

Faren for angrep mot Norge med ikke-eksiterende atomvåpen er betydelig overdrevet

Jeg finner det lite trolig at Nord-Korea eller Iran skulle finne på å sende atomraketter i retning av Norge med det første. Nord-Korea fordi de ikke har utviklet teknologi til å klare å sende opp atomraketter. Riktig nok har de klart å utvikle et atomvåpenarsenal som er anslått til tre til fire primitive atombomber. Ikke stort sammenlignet med USAs 9500 sofistikerte atombomber og atomraketter (etter offisielle amerikanske tall), våpen som kan nå alle verdens land.

Iran kommer ikke til å sende atomraketter mot Norge, eller noe annet land, av den enkle grunn at de hverken har atombomber eller atomraketter. Det er mer trolig at Iran kommer til å bli bombet med atombomber av Israel og/eller USA enn at de kommer til å utvikle atomvåpenteknologi og faktisk bruke denne mot de samme landene.

Det er nok av virkelige trusler her i denne vår lille verden å bekymre seg over, om man ikke skal begynne å engste seg over fantasier også.

atomvåpen

Norges forsvarsevne

Hvilken rasering av forsvaret Leo sikter til, er jeg usikker på. Tenker han på den før 9. april 1940, eller tenker han på den som er i ferd med å skje i og med at Norge brenner av store summer på et amerikansk krigsfly som overhodet ikke er et jagerfly som vil kunne fungere i henhold til Norges forsvarsbehov? Kjøpet av dette flyet kan vanskelig tolkes som annet enn norsk subsidiering av amerikansk militærindustri.

At investeringen kommer til å tappe det norske forsvaret for store ressurser og svekke landets forsvarsevne de kommende tiårene, er underordnet for norske politikere. Det vesentlige er å tilfredsstille den naive viljen til å tekkes våre «venner» (les konkurrenter) i USA. Eller tenker han på at Norges forsvar til dels har blitt omstrukturert til deltakelse i USAs kriger rundt om i verden, noe som øker krigsfaren for Norge, fra å være et forsvar av landet og landets grenser? Om det er disse to tingene han tenker på, så deler vi den samme bekymringen.

militære utgifter

Hvem Leo mener er synsk eller ikke synsk av norske politikere, fremgår ikke av hans innlegg. Derfor bør han eventuelt forklare hva han mener med setningene om synskhet, om han mener det har noen interesse for andre enn ham selv.

Den halvstatlige norske kirke

At den luthersk reformerte protestantiske læren ikke lenger er særskilt begunstiget i den norske grunnloven, anser jeg for å være et skritt i riktig retning. I dag er det kristendommen som sådan som i Grunnloven blir fastslått som idegrunnlaget for landets forfatning. Det betyr at den katolske kirke og den ortodokse kirke, og alle andre kristne retninger, er formelt likestilt i forhold til den lutherske i Grunnloven vår. Så lenge staten fortsatt anbefaler en religion fremfor andre religioner og livssyn, så har vi ikke full religiøs frihet i landet. Andre religiøse retninger, og vi ikke-religiøse, blir dermed fortsatt diskriminert.

Jeg er fullt klar over at jeg med dette synspunktet blir oppfattet som å drive med «snikislamisering», av enkelte høyreekstreme personer, men jeg gjør oppmerksom på at det også kan kalles «snikhinduisering», «snikbuddhistisering», «sniksjamanisering» eller «snikhumanisering». Det kan jeg leve med.

Det skakkjørte amerikanske demokratiet

I USA blir demokratiet tradisjonelt og reelt undergravet ved at de rikeste og mektigste styrer det meste gjennom sine lobbyister, pengegaver til partiene og sine tette bånd til politikerne. Amerikanerne har i realiteten to fraksjoner av ett og samme parti å velge mellom ved valg; de kan velge mellom de høyreorienterte Demokratene, eller de enda mer høyreorienterte Republikanerne. (Eller de kan stemme på et av mikropartiene som knapt slipper til i amerikanske media, media som blir eid av multinasjonale selskap med liten sans for reell ytringsfrihet.) Det tilsvarer omtrent at vi i Norge kun hadde Høyre og Fremskrittspartiet å velge mellom. Amerikanske velgere stemmer stort sett på det partiet de oppfatter som minst ille av de to store partiene.

At de rike og mektige skal ha særlig innflytelse over landets styre, er faktisk nedfelt i den amerikanske grunnloven. Deres interesser har et særskilt vern. USA er et demokrati, men det er et demokrati med et stort demokratisk underskudd. Det er ikke folket som hersker i landet. Ellers er det ingenting i veien for å sende et brev til en eller annen stortingsrepresentant i Norge, slik Leo synes å tro. Det kan til og med hende at du får svar om du gjør det.

Amerikansk overvåkning

Edward Snowden avslørte blant annet at den stadig mer autoritære overvåkingsstaten USA, ikke bare vil vite alt om sine egne borgere, men også mener seg å være berettiget til å innhente all informasjon om alle verdens borgere. Og landets «venner» i europeiske land spiller sjokkerte og slår noen sinte slag i luften over dette uhørte, som om de ikke visste om det fra før. De minst offisielt sjokkerte synes å være norske posisjons- og opposisjonspolitikere. Det sier sitt.

I dag patruljerer amerikanske væpnede droner luftrommet over blant annet Jemen, Somalia, Pakistan og Afghanistan, og dreper dem som ser mistenkelige ut. Når vil vi se de første amerikanske dronene i luftrommet over Norge? Frykt ikke når det blir en realitet; de er jo våre «venner», er de ikke?