Fremskrittspartiet ønsker å bruke store summer av skattebetalernes penger på tilpassede soningsforhold i norske fengsler.

På Fremskrittspartiets hjemmeside har partiets ideolog Per Sandberg nettopp offentliggjort en artikkel med tittelen «Send kriminelle utlendinger hjem». I artikkelen fremmer han flere banebrytende, men potensielt svært kostbare tiltak. Han mener at folk uten norsk statsborgerskap, som begår forbrytelser i Norge, og blir dømt til fengselsstraff for disse, skal sone i norske fengsler under samme forhold som de ville sonet under om de hadde havnet i fengsel i sitt opprinnelsesland. Da soningsforholdene varierer svært fra land til land, vil det utvilsomt bli en kostbar og krevende affære å imitere all verdens soningsforhold i norske fengsler. Eksempelvis opererer man med lenkegjenger på straffarbeid og soning i gitterbur i USA. I en del land, som Russland, soner de dømte under elendige sanitære forhold, i overfylte celler, som gjerne er uutholdelig varme om sommeren og tilsvarende kalde om vinteren. Man kan vel få til noe lignende i Norge, men det vil koste betydelige summer av skattebetalernes penger.

Til tross for at han slår til lyd for mer innfløkte og kostbare soningssystemer i Norge, hevder Sandberg at han ikke ønsker at norske skattebetalere skal «kaste penger etter utenlandske kriminelle, men gi dem en skikkelig straff». Dette trolig i motsetning til norske straffedømte, som han nok mener det er helt i orden å «kaste penger etter» uten å «gi dem en skikkelig straff». Han understreker at «Frp mener det er viktig at vi rehabiliterer norske forbrytere», men at det ikke er tjenlig å hjelpe lovbrytere uten norsk statsborgerskap inn på den smale sti.

Han mener at det at «man i norske fengsler (får) både dagpenger og sosiale ytelser» gjør at «de utenlandske kriminelle» mister «all respekt for norsk politi og rettsvesen». Dette setter han da implisitt i motsetning til de norske kriminelle, som slett ikke mister sin «respekt for norsk politi og rettsvesen» på grunn av norske soningsforhold, om vi skal tro Sandbergs logikk.

Sandberg sammenligner i sin artikkel soningsforholdene i Norge med dem i Romania, og ikke med soningsforholdene i USA og Russland. Neppe tilfeldig! Kanskje har han en svært dårlig skjult agenda? Det at Frp-ideologen mener at Norge bør bruke Mullah Krekar som konsulent når det gjelder å bedømme norsk straffepolitikk, burde få varsellampene til å lyse hos noen og enhver.

Tegning 11b

Reklamer