Mye har vært sagt om utfordringene ved innvandring, og da særlig når innvandrerne tilhører en annen kultur enn den opprinnelige befolkningen. Det er få land hvor innvandringen har hatt større negative konsekvenser for landets egen befolkning, enn for Australia.

I dag er den opprinnelige australske befolkningen helt marginalisert, av deres kultur finnes det bare skjøre rester igjen. Australierne blir systematisk forfordelt, for ikke å si direkte diskriminert, av innvandrere og av etterkommere av innvandrere. Undertrykkelsen av australierne har til tider vært svært voldelig. Innvandrerne har regelrett drevet massedrap på vertsfolket. De som ikke ble skutt, ble ofte sultet i hjel, eller satt i konsentrasjonsleirer.

I løpet av 1800-tallet hadde innvandrerne utryddet hele urbefolkningen på Tasmania, den siste tasmanier døde i 1876. Noen av aboriginene i Australia overlevde masseutryddelsen i sitt land, men de var ikke mange. Deres etterkommere møter i dag systematisk diskriminering fra innvandrernes side. Etter det nylig avholdte valget i Australia, kan det se ut som om kontinentets opprinnelige befolkning går bedre tider i møte. Labor, som ikke er like innvandringskritiske som den politiske høyresiden, har mistet makten i landet etter valget.

De liberal-konservative under ledelse av Tony Abbott, har bebudet at de vil ta et oppgjør med mange års innvandringspolitikk. Tiltak for å stoppe nye innvandrere til landet er allerede planlagt. På sikt vil nok regjeringen også ta et oppgjør med den masseinnvandringen til landet som har skjedd i løpet av de siste århundrene. Britene, som er fullstendig fremmedkulturelle i Australia, både nyinnvandrede og deres etterkommere, må bli fjernet fra landet. Den britiske marine bør mobiliseres for å bringe dem tilbake til Storbritannia. Ved en storstilt flytteoperasjon vil Australia igjen kunne bli et land for og av australiere; et land for og av aboriginene.

Erfaringene som man etter hvert vil høste ved å tilbakeføre Australia til landets egentlige innbyggere, vil man kunne bygge videre på, når euroamerikanerne skal tilbakeføres til Europa. Det gjenstår bare å ønske Tony Abbott lykke til med prosjektet!

http://www.thedailyshow.com/watch/tue-august-11-2009/reform-madness—white-minority

 

Reklamer