Kommentar til kommentarer til innlegget «Australia for australiere» på nye meninger.no:

Vestens ideologi er liberalismen. Liberalismen fremstiller seg selv som en naturkraft, en kraft uten innebygde strukturer og interesser. Som den bærende ideologien for kolonialismen og vestlig imperialisme, er det den av ideologiene som har desidert mest blod på hendene. Det mest sjokkerende med nazismen var at den brakte den samme volden som kolonialismen, og dermed liberalismen, hadde stått for rundt om i verden til Europa. I vold og drap overgår liberalismen langt både nazismen, stalinismen og maoismen.

Vestens religion er kristendommen. Kristendommen er religionen som ga legitimitet til kolonialismen, som den gav og gir legitimitet til korstog mot andre kulturer, både i tidligere tider og i vår egen tid. Kristendommen er den av religionene som har mest blod på hendene. I åndelig arroganse overgår den langt andre religioner, med sin insistering på å være den eneste sanne religion, som dyrker den eneste sanne gud.

Liberalismen og kristendommen preger vår vestlige kultur. Til tross for at en av kristendommens oppfordringer går ut på at vi skal vie mer oppmerksomhet til bjelken i vårt eget øye, enn til flisen i vår nestes, vedblir mange med en selvgod begeistring for den egne vestlige kulturen og en forholdsvis grunnløs forakt for andres. Liberalismens og kristendommens sanne navn er Arroganse.

Det sies ofte i Vesten at Østen ikke er moden for demokratiet. Sannheten er nok heller at mange i Vesten ikke er i stand til å se at demokratiet i vår tid forvitrer i Vesten, men kan ha en lysere fremtid i Østen.

Mahatma Gandhi ble spurt om hva han syntes om vestlig kultur. Han svarte at det ville utvilsomt være en god ide. Med kultur i Vesten…