Det er ikke ofte Arne Strands valganalyser sjokkerer undertegnede, men hadde jeg lest hans artikkel om mulighetene for en permanent valgkamp de neste fire årene, mens jeg drakk te, ville sjansen vært der for at jeg kunne satt teen i halsen. Og da tenker jeg på grønn te med sitron. Grønngul te.

I strømmen av artikler med traurige fargeanalyser har Arne Strand nok en artikkel om temaet i Dagsavisen for 18. september 2013. Denne gangen med tittelen «Valgkamp hele tida». Om tittelen skulle medføre riktighet, og det blir en permanent valgkamp frem til neste stortingsvalg, vil vi kunne se frem til en enerverende strøm med fargerike kommentarer fra sjefsredaktørens side. Enn så lenge, i det kortere perspektivet frem til de rødgrønnes avgang, kan vi nøye oss med analyser innenfor spekteret «Shades of Blue».

Ja, hva slags regjering får vi egentlig de neste fire årene? Blir det vanlig blått, gulblått (til glede for svenskene), grønnblått (til ergrelse for de rødgrønne), eller blir det den berømte fargen blåblått, den blå fargen som er blå? Eller kanskje imploderer hele samarbeidsprosjektet og vi får en rødrød redningsregjering under Jens? Han har sagt han er beredt til å redde dagen; han har lovet. Uansett ligger det neppe an til noen erotisk thriller med det første.

Det oppsiktsvekkende i den aktuelle artikkelen fra Arne Strand, er følgende påstand: «Valgresultatet var det dårligste siden 1924 og det nest dårligste i etterkrigstida.» Det er selvfølgelig Arbeiderpartiets resultat ved siste valg han sikter til.

I første del av setningen hevder han at partiet ikke har hatt noe dårligere valgresultat enn årets, i tidsrommet fra 1924 og frem til 2013. I neste del av setningen påstår han at det likevel finnes et resultat som er dårligere enn årets, i løpet av det angjeldende tidsrommet.

Den aktuelle setningen fremstår som korrekt på alle formelle måter; den er grammatisk riktig, har korrekt tegnsetting, god rettskriving og må absolutt sies å være velformulert. Det er bare en side ved setningen som er egnet til bekymring; den gir ikke mening.

Så, Arne Strand, hva er sannheten? Var årets resultat det dårligste eller det nest dårligste siden 1924 for Arbeiderpartiet? Som pasjonert avisleser forlanger jeg et svar og en grundig oppklaring!

Tegning 28 - red

Reklamer