Kommentar til kommentar osv. til artikkelen «KRLE» på nye meninger.no.

Nå vet jeg ikke hvilke kunnskaper Ole Ånon Langeland besitter om sjamanisme og voodoo (eller vodun), om annet enn fordommer. Selv har jeg forsøkt å sette meg inn i begge disse religiøse retningene og har minst like stor respekt for dem som for kristendommen og de andre store verdensreligionene. Religiøse, filosofiske og ideologiske forestillinger er nå en gang en av mine store interesser.

Sjamanisme og voodoo

Sjamanismen finnes over hele jordkloden og må være den desidert eldste religionsformen av dem alle. Dens røtter fortaper seg langt tilbake i førhistorisk tid; den er minst 30 000 år gammel! Trolig har den på et tidspunkt blitt praktisert av hele jordens befolkning. Dens genuine utøvere besitter en del interessante kunnskaper om hvordan menneskehjernen fungerer og hvordan man kan manipulere frem religiøse opplevelser.

Voodoo har vist seg å være kompatibel med katolisismen, da den har i seg en del trosforestillinger som minner om det katolske tankeuniverset. Det er en langt mer avansert religion enn det man får inntrykk av når den brukes som krydder i diverse B-filmer fra Hollywood.

Respekt for de religiøse!

Om religioner er likeverdige eller ikke, i kvalitativ forstand, skal jeg ikke ha sagt noe om, men alle utøvere av alle religioner fortjener den samme respekten. Dess mer jeg studerer kristendommen, dess mer sliter jeg med å opprettholde min aktelse for den, som religion betraktet, for dens utøvere er min aktelse i hovedsak intakt.

Alle må få dyrke sin avgud i fred

For meg spiller det liten rolle hvilken avgud man måtte tilbe, den ene er like god eller like dårlig som den andre; finnes det noen guddom, så er det ikke noen spor å finne av den i noen av alle de menneskeskapte religionene.

Religionene er nå en gang til for menneskene, menneskene er ikke til for religionene. Så lenge ens religion har noe positivt å bidra med i ens liv, så er det bare å stå på! Lykke til med religionsutøvelsen! For dem som bare bruker kristendommen som en kølle til å slå andre i hodet med, billedlig talt, selvfølgelig, har jeg ingen lykkeønskninger å fremføre for.

Til Tone Bergli Joner: Jeg har også hatt mine viderverdigheter med kirken og dens manglende respekt for ikke-medlemmer, i egenskap av ikke-troende far. Det har jeg tidligere skrevet om i artikkelen «Skolegudstjeneste». Jeg har meldt meg ut av Den norske kirke tre ganger, så nå tror jeg at jeg kanskje er akseptert som utmeldt. Man kan alltids håpe!

Ellers er det hyggelig at noen holder gamle Hegel i hevd, selv om han i vår tid må fremstå som noe av en attgløyme, men for all del, stå på!

SAM_0861

Reklamer