Nok en kommentar i forbindelse med artikkelen «KRLE«.

Ad kommentar # 39, ved Kristian Stensland: Da jeg ikke er religiøs, handler alt, for meg, om det dennesidige. Jeg kan ikke følge deg inn i noen åndelig verden. I vår egen verden handler det viktigste om hvordan vi behandler våre medmennesker.

Jeg har tro på det jeg kaller Jesu karmalov, slik den kommer til uttrykk i Matteus 25, 31-46, slik den oppsummeres i setningen: «‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’» Rent bortsett fra at jeg ikke har noen tro på det hinsidige, og dermed heller ingen tro på muligheten for en evig straff, er denne tanken noe jeg kan tilslutte meg. Heller gode gjerninger enn Paulus’ ufortjente nåde.

Og når vi i denne tråden nå en gang har kommet inn på tanken om menneskerettigheter, for meg handler det å følge menneskerettighetene om vilje til å utføre gode gjerninger. Å ville det gode.

SAM_0397

Reklamer