NRK ber en medarbeider om ikke å bruke et lite kors når hun opptrer som programleder på TV. Mer skulle det ikke til før en rekke mer eller mindre kristne fanatikere så sitt snitt til å leke forfulgt.

Programledere skal forsøke å fremstå som nøkterne, nøytrale og troverdige. Når de insisterer på å flagge sine sympatier og antipatier, fremstår de som lite troverdige som ledere for diverse nyhetsformidlinger og meningsutvekslinger i media; de fremstår som uprofesjonelle.

Den norske (halvstatlige) kirken har rundt 75 % av befolkningen som medlemmer. Plusser vi på kristne som er organisert i andre kirkesamfunn, blir antallet rundt 85 % av befolkningen. Til tross for sin massive overvekt, forsøker en del kristne å hykle seg inn i rollen som forfulgt og utsatt minoritet, ved det minste påskudd.

For anstendige programledere i TV, bør det å legge til side sine egne overbevisninger når de utfører sitt arbeid, være en enkel og liketil sak. For religiøse fanatikere er det ingen liten sak. De føler seg brakt til randen av sin religions undergang. De er ikke fornøyd med å forvalte en massiv makt over mindretallet i landet, de vil presse majoritetens religiøse overbevisning ned i halsen på alle, 24 timer i døgnet, gjennom alle media.

La oss rette en bønn til Herren om at Han må opplyse alle sine tilhengeres hjerter, og slik stille stormen i vannglasset.

Avgud eller ideal?

Reklamer