Når noen vil holde noe skjult, er det enten fordi de har noe å skjule, eller fordi det finnes noen de ikke stoler på, noen som de vil holde det skjulte skjult for. Slik også med PR-bransjen.

Innen PR-bransjen er det mange PR-folk som mener at det er viktig at publikum skal ha tillit til dem, de holder ikke sin virksomhet skjult for noen, fordi de mener at det de driver med tåler dagens lys. Denne åpenheten fører til at folk flest har tillit til denne delen av PR-bransjen. Åpenhet borger for ærlighet og kvalitet.

I PR-bransjen er det også flere firma og PR-folk som vil holde sin virksomhet skjult. Det er enten fordi de har noe å skjule, noe som ikke tåler dagens lys, eller det er fordi det finnes noen de ikke har tillit til, som de vil holde sin virksomhet skjult for. Man kan heller ikke se bort fra at de både har noe å skjule – og at de mangler tillit til folk. Uansett, de holder det skjulte skjult av en grunn.

Det de vil holde skjult vil ventelig være tvilsom lobbyvirksomhet med sikte på å skaffe sine kunder lyssky fordeler med metoder som nærmer seg, eller er, korrupsjon. Korrupsjon er en trussel mot demokratiet, derfor er det gode grunner til å holde en korrupsjonsfremmende virksomhet skjult. Slik virksomhet er utbredt vel kjent i land vi liker å sammenligne oss med, land som i mange tiår har stått som forbilder for mange av våre politikere. I noen land er slik virksomhet del av en akseptert kultur, en kultur for å skaffe rikfolk enda flere økonomiske og juridiske fordeler på bekostning av interessene til folk flest. Eller det kan være noen disse PR-folkene vil holde sin virksomhet skjult for, og disse noen er ventelig det norske folk.

Muligheten for at de hemmelighetsfulle PR-byråene, deres nåværende og tidligere PR-agenter, både har noe å skjule og at de mangler tillit til befolkningen i Norge, er absolutt til stede. Ventelig er denne manglende tilliten gjensidig. Mange har ikke tillit til den hemmelighetsfulle delen av PR-bransjen. Og, kan vi anta, med god grunn.

Ikke for det. Selv har jeg intet å skjule for PST, CIA og NSA, men det vil jeg ikke at de skal finne ut. Grunnen til at jeg ikke vil at de skal finne ut at jeg ikke har noe å skjule for dem, er at jeg ikke stoler på dem. Uavhengig av hva jeg, eller andre, vil eller ikke vil, disse organisasjonene skaffer seg uansett de opplysningene de vil ha, fordi de kan det, ikke fordi de har behov for det. Og det er også mulig at deler av den norske PR-bransjen holder på sine hemmeligheter, ikke fordi de faktisk har behov for det, men fordi de kan det. De har makt til det.

Bilde