Stort sett har jeg respekt for skeptikere, særlig for dem som vet hva de er skeptiske mot. Skepsis er sunt. Man kan undres over hva en klimaskeptiker egentlig er; er det en som er skeptisk til om det finnes klima? Eller er det en som ikke vet hva forskjellen på vær og klima er?

Det er nok overveiende sannsynlig at en klimaskeptiker er en som er skeptisk overfor noe som har med klima å gjøre. Noen av skeptikerne er visst skeptiske til påstanden om at klimaet endrer seg i vår tid. Det er nok på tide å gjøre de gode skeptikere oppmerksomme på at klimaet alltid endrer seg, klimaet er ikke og har aldri vært en uforanderlig, en konstant, størrelse.

Klimagassenes opphav

Andre klimaskeptikere er ikke i tvil om at klimaet endrer seg, men de mener at bare naturlige drivhusgasser påvirker klimaet. Av en eller annen grunn synes de å mene at menneskeskapte klimagasser ikke har innvirkning på klimaet. Det skulle da bety at noen trær som tar fyr i skogen av naturlige årsaker, påvirker forekomsten av klimagasser i atmosfæren, men om mennesker setter fyr på skogen, så vil det ikke bli frigitt klimagasser. Det skulle da igjen bety at for eksempel karbondioksid eller metangass, begge gasser som påvirker drivhuseffekten i atmosfæren, har varierende egenskaper avhengig av hvor de stammer fra. Det høres rart ut.

Å maksimere sannsynlighet

Noen klimaskeptikere vet ikke hva begrepet ‘sannsynlighet’ betyr i vitenskapelig sammenheng. Det er synd, i og med at de gjerne trekker frem ulike, mer eller mindre vitenskapelige, undersøkelser som tilsynelatende støtter opp om deres skepsis. Nå er det en gang slik at vitenskapen handler om å maksimere sannsynlighet, om å underbygge teorier; når noe er overveiende sannsynlig i vitenskapelig forstand, så forholder vi oss til det som om det var sant, men vi holder ut å leve med en prinsipiell usikkerhet. Nye empiriske data kan dukke opp en gang i fremtiden og skape usikkerhet om teorier vi har holdt for å ikke være falsifiserte, og dermed antatt å være sannsynlig riktige, kan bli falsifisert, de viser seg med andre ord å ikke stemme.

Vær er ikke klima

Noen ser ut av vinduet på været og tror de kan si noe fornuftig om klimaets forandring, eller klimaets mangel på forandring. Vær er ikke klima. At vinteren er mild i Norge og særdeles kald i deler av Nord-Amerika, er ikke bevis for noe som helst når det gjelder klima. For å avgjøre om klimaet er i endring, må man undersøke klimaet på hele kloden over tid. Tilgjengelige data tilsier at det er sannsynlig at klimaet er i ferd med å endre seg til å bli mildere, våtere og villere. Nye data kan dukke opp, data som enten underbygger teorier om menneskeskapte klimaendringer, eller svekker dem. Vanskeligere er det ikke.

Mens vi venter på Godot

I noen sammenhenger fremstår skeptikeres ønske om å diskutere sin skepsis som underlig. Om det brenner i et hus vil ventelig noen skeptikere ønske å diskutere om brannen skyldes menneskers handlinger eller om den har naturlige årsaker. Fornuftige mennesker vil være opptatt av å forsøke å slukke brannen.

Skal vi bare bli sittende med hendene i fanget og se på at kloden blir mindre trivelig å bo på, mens vi diskuterer årsaker og ikke virkninger, eller skal vi gjøre noe med en ikke ønsket klimatisk utvikling, uavhengig av om den er naturlig eller unaturlig? Vi kan endre klimaet.

Bilde

Reklamer