Den nordamerikanske politikeren Patrick Kennedy uttalte nylig:

En gang for alle må vi få en slutt på den voldeligste og mest terrordrevne staten i verden.

NTB-meldingen med den siterte uttalelsen, ble blant annet gjengitt i Dagsavisen 25. februar 2014.

Det er positivt at en representant for den herskende klassen i USA vil ta ansvar for å stoppe landets herjing med innbyggerne i andre land. Ikke minst ville det være positivt for USAs hardt prøvede befolkning om landets ressurser i større grad ble brukt innenriks til beste for landets stadig flere fattige, enn på å destabilisere andre land. For innbyggere i land som allerede ligger i grus, som en følge av den amerikanske elitens aktiviteter, vil det imidlertid bli «for lite, for sent». Artikkelen der Kennedy ble sitert, handlet ellers for det meste om Iran.

Listen over land der det nordamerikanske regimet, etter 1945, har drevet terror, støttet regimer som har bedrevet terror, med råd og dåd, og/eller veltet regimer ved hjelp av terror, er lang. Her er en ufullstendig liste:

AFRIKA: Sør-Afrika, Angola, Sudan, Somalia, Libya, Egypt, Namibia.

AMERIKA: Chile, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Panama, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Ecuador.

ASIA: Indonesia, Nord- og Sør-Korea, Vietnam, Laos, Kambodsja, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Israel, Saudi-Arabia, Jemen.

EUROPA: Hellas, Spania, Portugal.

Under Den kalde krigen ble det snakket mye om regimene i USA sin kamp mot kommunismen, en kamp som motiverte til «innblanding» i mange land. Kampen ble like mye ført mot all nasjonalisme som gikk på tvers av interessene til eliten i USA, mot nasjonalisme i land som ønsket at landets ressurser skulle komme de egne innbyggerne til gode. Den kalde krigen var primært en økonomisk, og ikke en politisk, motivert krig for å fremme den herskende klassen i USA sine økonomiske interesser.

Og i disse dager jobber regimet i USA intenst for å fremme sine interesser, ved hjelp av tvilsomme metoder, i land som Jemen, Pakistan, Afghanistan, Ukraina og Syria.

Måtte Kennedy lykkes i sitt forehavende med å få slutt på all volden og terroren fra «den voldeligste og mest terrordrevne staten i verden».

Reklamer