Det følgende er en kommentar til artikkelen «Lærernes arbeidstid» av Per Kristian Sundnes på nye meninger.no. Og til kommentarene i kommentarfeltet under artikkelen hans.

I debatten om konflikten mellom lærerne og KS henvises det til en påstått eksiterende og utbredt delingskultur i norsk skole. Det må vel innrømmes at man har hørt rykter om denne kulturen, men sett indikasjoner på at den eksisterer? Vel…

Tidvis hører man også slagord som at lærere skal gjøre hverandre gode. I denne sammenhengen er det neppe på sin plass å bruke resiprokt pronomen, hverandre; i virkelighetens verden er det heller helt alminnelige personlige pronomen som gjelder. «Du skal gjøre meg god. Og jeg? Jeg har ingenting å gi tilbake. Og det slipper jeg unna med, for det er fagforeningen og ikke skolens ledelse som sitter med den reelle makten på arbeidsplassen.»

En skole med en solidarisk delingskultur, og en solidarisk deling av arbeidet med utviklingsarbeid som skolen er pålagt av arbeidsgiver, som regel etter forhandlinger med fagforeningene, det hadde vært en drøm. Eller rettere, det er nettopp en drøm det handler om på mange skoler. Det er noen år siden min daværende tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, etter å ha vært på et møte høyere oppe i organisasjonen og fått instruksjoner, bebudet at undertegnede måtte motarbeides fordi, sitat: «Han er L97-tilhenger.» Og i dag er jeg nok en K06-tilhenger. Som arbeidstager finner jeg at det er relativt rimelig at min arbeidsgiver skal ha en viss innflytelse på arbeidet jeg utfører.

Synd KS skal ta fra oss gamlingene den reduserte arbeidstiden, gi den til de nyutdannede og samtidig pålegge oss gamle enda mer gratis arbeid med å veilede de nyansatte og ordne opp i eventuelle fadeser de måtte forårsake, men dette merarbeidet ville jo langt på vei bli oppveid om vi som gang etter gang blir sittende med mesteparten av børa når utviklingsarbeid skal gjennomføres ved skolene, kunne dele arbeidet med hele kollegiet på solidarisk vis, innen en reell «delingskultur».

En første forutsetning for utvikling av en solidarisk delingskultur ved en skole, er at folk er til stede på arbeidsplassen når arbeidet skal utføres.

Bilde

Delingskultur i det blå?

Reklamer