En enkel «undersøkelse» av hvilke emneord som brukes i debattinnlegg på Dagsavisen og Vårt Lands nettsider, antyder at det er flere som finner islam interessant enn som finner at kristendommen har interesse.

Da jeg skulle legge inn emneord til nettdebattinnlegget Guds barnnye meninger.no, oppdaget jeg et misforhold mellom antall ganger ord tilknyttet jødedommen, kristendommen og islam var blitt brukt i ulike debattinnlegg.

Ordet ‘islam’ var det ordet som hadde blitt desidert hyppigst brukt som emneord med 120 forekomster, ordet ‘kristendom’ hadde blitt brukt 36 ganger og ordet ‘jødedom’ hadde forekommet kun fem ganger. Det slo meg som underlig at interessen for islam synes å være mer enn tre ganger så stor som interessen for kristendommen, i et land der 75,8 % av befolkningen er organisert i Den norske kirke, og over halvparten av dem som er organisert i andre religiøse samfunn eller livssynsorganisasjoner enn Den norske kirke, er medlemmer av andre kristne organisasjoner.

De som er medlemmer av andre kristne organisasjoner enn Den norske kirke, utgjør rundt fem prosent av befolkningen. I alt kan vi regne med at i overkant av 80 % av befolkningen er organiserte i kristne kirker. Antall muslimer i Norge ligger på rundt 3,6 prosent av befolkningen.

Nå er kanskje ikke Dagsavisens nettsider det foretrukne stedet når engasjerte kristne tematiserer sin religion, derfor la jeg inn de samme emneordene på Vårt Lands debattforum på nettet. Vårt Land regnes jo gjerne som kristenfolkets avis. Det viste seg at det der, forutsigelig nok, hadde blitt vist en betydelig større interesse for kristendommen enn på Dagsavisens debattsider, men også her var interessen for islam klart størst.

Ordet ‘islam’ var også på Vårt Lands debattsider det ordet som hadde blitt hyppigst brukt med 107 forekomster, ordet ‘kristendom’ hadde blitt brukt 63 ganger og ordet ‘jødedom’ hadde forekommet 27 ganger. Som en kuriositet kan det nevnes at ordet ‘hinduisme’ hadde blitt brukt to ganger som emneord på Vårt Lands debattside på nettet.

I sum betyr dette at emneordet ‘kristendom’ hadde blitt brukt rundt 40 % færre ganger enn emneordet ‘islam’ på Vårt Lands debattside. Ordet ‘jødedom’ hadde blitt brukt i underkant av halvparten så ofte som ‘kristendom’. Hva kan årsaken være til at islam vekker så mye mer engasjement og interesse i den nettskrivende delen av den norske befolkningen, enn kristendommen?

En del nettdebattører foregir å ville fremheve kristendommen som noe positivt på bekostning av islam og gjør dette ved å skrive negativt om islam. En annen strategi kunne vært å skrive positivt om kristendommen i stedet, om de mener alvor når de trykker kristendommen til sitt bryst.

-oOo-
Emneord i Dagsavisen og Vårt Land

Reklamer