Evangeliet etter Lukas anno 2014

En mann var på flukt i det krigsherjede Syria. Da falt han i hendene på tre røvere som het Bashar al-Assad, Al-Qaida og Saudi-Arabia. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en politiker fra Fremskrittspartiet kom samme vei. Han så den skadde syreren, men gikk utenom og forbi. Han tenkte at det ville bli veldig kostbart å ta syreren med hjem til Norge for å hjelpe ham. Dessuten kunne det hende at syreren var muslim, og dermed fremmedkulturell; kanskje kunne han begynne med snikislamisering om han ble frisk? Så kom en politiker fra Høyre. Også han gikk rett forbi. Han tenkte at det ville bli veldig kostbart å hjelpe en så skadet mann, da var det bedre å bruke den norske statens penger på å gjøre de rikeste nordmennene enda rikere.

Men en libaneser som var på reise, kom også dit hvor den hardt skadde mannen lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, stelte sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen forsiktig inn i den gamle bilen sin og tok ham med til et overfylt sykehus i Beirut og pleiet ham der.[i]

«Vel har mitt land, som er et fattig land, revet i stykker av militære styrker under ordre fra politikere fra Syria og Israel, allerede tatt i mot over en million syriske flyktninger, men vi må klare å ta vare på alle som trenger hjelp,» tenkte den barmhjertige libaneseren. «Dessuten har min gud pålagt meg å hjelpe alle som er i nød. Herren sier: dere skal gi de sultne mat, de tørste noe å drikke, ta i mot fremmede, kle dem som er uten klær, stelle de syke og besøke dem som har havnet i fengsel. Det dere gjør mot disse, det gjør dere også mot meg.[ii] For slik er det med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død, som Jesu bror Jakob så riktig skrev.»[iii]

Budskapet til en rik kristen nasjon er at den av disse tre som gjorde det rette, var han som viste barmhjertighet. «Gå du og gjør som han.»[iv]

[i] Lukas 10, 30-37

[ii] Matteus 25 35-40

[iii] Jakob 2, 17

[iv] Lukas 10, 37

SAM_1426

Reklamer