Det multinasjonale amerikanske storkonsernet Coca-Cola skal etablere en Coca-Cola-fabrikk på Gazastripen. Om andre amerikanske konsern følger Coca-Colas eksempel og etablerer seg i Gaza, vil det kunne vanskeliggjøre nye krigshandlinger i området.

Helt siden Den andre verdenskrigen har den amerikanske statsledelsen og den amerikanske hæren hatt ivaretakelsen av de amerikanske storkonsernenes økonomiske interesser som første prioritet. Under dekke av å bekjempe kommunismen, har USAs ledelse og armé grepet inn økonomisk og militært, eller med andre subversive tiltak, overfor alle land, demokratiske som udemokratiske, med høyreorienterte, venstreorienterte eller sentrumsorienterte regimer, som har forsøkt å ivareta den egne befolkningens økonomiske og sosiale interesser på bekostning av de amerikanske multinasjonale konsernenes muligheter for å tjene obskønt mye penger i de respektive landene. Når nå Coca-Cola etablerer seg i Gaza, bringer det helt nye dimensjoner inn i konflikten mellom Israel og Palestina.

Hver invasjon i de palestinske områdene fra Israels side, har medført en voldsom ødeleggelse av palestinske liv og eiendom. Når nå Coca-Cola etablerer seg i Gaza, formodentlig som det første av flere amerikanske firma, vil selvfølgelig USAs regjering og militære stå klare til å gripe inn overfor alt som kan true amerikanske næringsinteresser. Den israelske hæren har motvillig gitt etter for presset og lar Coca-Cola innføre alt de trenger av varer og materialer til å bygge en stor fabrikk og på den måten etablere seg i industrisonen Karmi, som ligger rett ved grensen til Israel.

Det er rimelig å anta at palestinske myndigheter vil gjøre Gaza til et skatteparadis for amerikanske multinasjonale konsern. Det vil i så fall være en både overraskende og god løsning i forhold til å unngå nye angrep på Palestina fra israelsk side. Ingen angriper amerikanske interesser uten å risikere tøffe økonomiske sanksjoner eller militær inngripen. Løsningen på konflikten i Midtøsten ser dermed overraskende nok ikke ut til å bli verken en tostatsløsning eller en løsning der israelere og palestinere kan leve i fred side om side, men å gjøre Gazastripen, og kanskje også resten av Palestina, til et skatteparadis for, i første rekke, amerikanske firma. Å leve i et skatteparadis har sine sosiale og økonomiske nedsider for den jevne innbygger, men man kan i det minste leve sitt liv i rimelig stor trygghet for voldelige angrep fra nabolandets side.

Reklamer