Det er mye rart i vår tid som hevder å være hevet over politikken. Det rareste er kanskje det politisk sammensatte Kringkastingsrådet, som mener å bestå av upolitiske politisk engasjerte politiske dyr.

Etter innslaget i Skavlan med Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson 27. mars 2015, fant det i dagene etter visningen sted en velorganisert «storm» av «spontane» protester fra høyreradikale seere til Kringkastingsrådet, man mente angivelig at Skavlan hadde stilt for kritiske spørsmål til den profesjonelle høyreekstreme politikeren, noen mente sågar at han ikke skulle stilt kritiske spørsmål i det hele tatt. I tillegg oppfattet man intervjueren som negativt innstilt til SDs politikk. SD har ikke kommet til makten i Sverige, enn så lenge er det tillatt å ytre seg negativt om partiet. Alle klagene førte til at det aktuelle rådet tok opp intervjuet til debatt på sitt møte 23. april.

På det aktuelle møtet i Kringkastingsrådet kom det frem flere kritiske kommentarer. Blant dem som gikk lengst i sin kritikk var selvfølgelig Frp-politiker Finn Egil Holm og den høyrevridde rikssynseren Elin Ørjasæter. Frp er som kjent et parti bestående av mennesker som både hevder å ikke ha noe som helst med Sverigedemokratene å gjøre, og som samtidig viser sin broderlige støtte til dem i de fleste aktuelle politiske spørsmål, så også i denne sammenhengen.

Ørjasæter på sin side gjør seg fornøyelig ved å understreke at det voldelige og rasistiske SD, etter hennes syn, er et ikke bare ikke voldelig parti, men hun ser også ut til å mene at det rett ut sagt er et ikkevoldelig parti, altså pasifistisk. Historikken til partiets medlemmer og sympatisører vitner om noe annet. Det er oftere menneskers handlinger som viser hvem de er, enn de ordene de bruker for å karakterisere seg selv.

I tillegg mener Ørjasæter at SD er et ikke-rasistisk parti. Med denne klare politiske agendaen blir det underholdende når Kringkastingsrådets medlemmer hevder at rådets medlemmer, altså de selv, er upolitiske i sitt virke i rådet, og følgelig uttaler fullstendig uhildete og nøkterne uttalelser, nærmest objektivt vitenskapelige, om dette og hint. At Kringkastingsrådet lenge har fremstått som et supperåd er en ting, at de nå også hevder å bestå av medlemmer som er hevet over egne politiske preferanser, er like troverdig som når PST mener å fremme politisk nøytrale trusselvurderinger. Tro dem den som vil.

Det hører også med til historien at Åkesson selv er mer enn fornøyd med hjelpen fra Skavlan til å restarte sin politiske virksomhet etter lengre tids sykemelding. Han trengte sårt til hjelpen fra Skavlan for å komme på offensiven overfor konkurrenter i eget parti, som har ønsket å gjøre ham rangen stridig som leder av Sverigedemokratene, og til å komme i gang med sitt destruktive politiske arbeid i Sverige. Det sier sitt at han i denne saken fremstår som mer moderat enn Frp-politikeren og den blå rikssynseren.

Reklamer