Noen terroranslag finner veien til avisenes forsider, andre blir i beste fall viet en kort notis langt inne i avisene. Omtalen av terror er avhengig av hvem som begår den og hvem den går ut over.

Den oppmerksomme leser kunne torsdag 27. august 2015 lese følgende lille NTB-notis under overskriften «Nye asylangrep», i blant annet Dagsavisen:

TYSKLAND: Voldsmenn gikk løs på to flyktningmottak (i) Tyskland i går. I Leipzig ble det kastet en bensinbombe. Brannen i senteret som snart skulle ta imot nye flyktninger, ble raskt slukket, forteller vitner. I byen Parchim, nord for Berlin, ble to menn med kniver pågrepet mens de var på vei inn i et flyktningsenter. I forbindelse med angrepene ble det ropt slagord mot innvandring. (NTB)

Terroranslag mot asylsøkere

Disse tildragelsene føyer seg inn i rekken av mange hundre lignende terroranslag i Europa så langt i år. Om man i dagens Europa hadde hatt den samme begrepsanvendelsen i forbindelse med alle terroranslag, skulle det stått:

TYSKLAND: Terrorister gikk løs på to flyktningmottak (i) Tyskland i går. I Leipzig ble det kastet en bensinbombe. Brannen i senteret som snart skulle ta imot nye flyktninger, ble raskt slukket, forteller vitner. I byen Parchim, nord for Berlin, ble to terrorister med kniver pågrepet mens de var på vei inn i et flyktningsenter. I forbindelse med angrepene ble det ropt slagord mot innvandring. Slagordene viste at terroristene har tilknytning til de islamfiendtlige, høyreekstreme miljøene i Europa. (NTB)

Terroranslag mot asylsøkere 2

I Norge er politiet bevæpnet for å beskytte politiet mot IS- og Al Qaida-terrorister. Våpnene er ikke tenkt rettet mot terrorister som har en annen politisk og religiøs tilknytning, og som retter sine verbale og voldelige angrep mot asylsøkere, innvandrere og folk med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land. I følge PSTs «trusselvurdering» utgjør ikke slike terrorister noen fare i Norge eller i Europa for øvrig. Pressedekningen, og pressens begrepsbruk, bygger opp under PSTs enøyde og naive trusselforståelse.

Reklamer