Et krav fra oljeindustrien som bør innfris.

I dag har flere organisasjoner tilknyttet oljenæringen en demonstrasjon i Stavanger. Helt uten ironi blir demonstrasjonen avholdt ved oljemuseet i byen. Demonstrantene retter sine krav til olje- og energiministeren. De krever konkrete og målrettede subsidier for å opprettholde fullt trykk i den fossile oljeindustrien. I stedet for å rette sine krav til den nevnte ministeren, burde de rette et rungende krav til museumsdirektøren. Og kravet bør være: Slipp oss inn; det er her vi hører hjemme!

SAM_0587 - Kopi

Reklamer