Vannlilje i Skredderudtjern

(Også kalt: Hvit nøkkerose, vasslilje, vassrose, nøkkeblom, kjennblom, kublomme, nymfeblom og venusblom.)

Reklamer