Flere aviser har i den senere tid avslørt at vi i vår tid står overfor en situasjon der muslimske misjonærer misjonerer for å spre egen tro, hvilket i høyeste grad ikke bare er overraskende, det er rett og slett egnet til å sjokkere.

Stadig flere aviser, tidsskrift og nettsteder har i den senere tid kunnet avsløre at muslimske regjeringer og muslimske organisasjoner sender misjonærer til ikkemuslimske land. I tillegg finansierer de bygging av moskeer og misjonsmateriell en rekke steder, både i muslimske og ikkemuslimske land. Siktemålet med misjonsvirksomheten skal, etter ubekreftede, men meget gode rykter, rett og slett være å styrke muslimer i slike land i sin tro, og å få ikkemuslimer til å konvertere til islam.

Denne virksomheten står i grell kontrast til kristne regjeringer og kristne organisasjoner, som i respekt for andres tro og kulturer aldri har sendt misjonærer til land med ikkekristne regimer, som aldri har forsøkt seg på kristning av sakesløse ikkekristne personer, verken med eller uten sniking.

Eller hvordan var det nå igjen?

SAM_0869

Reklamer