Donald Trump kan i mange sammenhenger virke noe unormal, men i forhold til den siste skandalen, hans skryt av å ustraffet kunne begå overgrep mot kvinner, viser at han, i denne sammenhengen, er en normal representant for sin klasse.

Donald Trump skryter av å ha begått overgrep mot kvinner, fordi han som kjendis og milliardær kan slippe unna med overgrep rettet mot folk som ikke tilhører den samme klassen som ham selv. Skrytet var ikke ment for allmenheten, saken er politisk pinlig for ham, men denne gangen legger han ikke skylden for det hele på «de liberale mediene», han bruker en annen strategi. Forsvaret hans går enkelt og greit ut på å påpeke at Bill Clinton også har begått overgrep mot kvinner. Og da tenker jeg ikke på alle de tahitiske kvinnene Clinton har ødelagt livet for ved å sørge for å ødelegge Tahitis landbruk og dermed ta fra dem livsgrunnlaget deres.

Et forsvar som går ut på å påpeke at «det er ikke bare jeg som gjør sånt», er relativt umodent, men for den del har Trump helt rett i dette tilfellet. Representanter for overklassen har til alle tider begått grove overgrep mot resten av befolkningen; voldtekt, mishandling, tyveri, drap, tortur… Og de slipper normalt også unna med forbrytelsene de begår. Vi husker muligens alle overgrepssakene rettet mot Dominique Strauss-Kahn, bare for å nevne en overgriper til? Vi har registrert at ledende (mannlige) politikere og næringslivsfolk i blant annet Frankrike og Italia holder det å være noen store grabukker og «ta for seg» av kvinner fra andre sosiale lag, for å være normalt og en ære.

Menn (og kvinner) med makt, misbruker som regel makten de har, overfor resten av befolkningen, på den ene eller andre måten, uansett om de sitter på toppen av et demokratisk eller udemokratisk regime, uansett om ideologien i landet de har innflytelse i er kapitalistisk eller kommunistisk, uansett hvilken religion de måtte bekjenne seg til. Slik har det alltid vært, og slik vil det fortsette å være, så lenge verdier og makt er ujevnt fordelt.

Det er en grunn til at så mange i Norge kan føre slektslinjer tilbake til Olav den hellige; det er en grunn til at så mange i deler av Asia har Djengis Kahn som en av sine forfedre, med sammenligning for øvrig.

DSC00155

Reklamer