Donald Trump hadde helt rett! Valget er rigget:

«Hillary Clinton passerte nylig Trump i antallet totale stemmer. Ifølge New York Times opptelling har Clinton fått like i overkant av 59 millioner stemmer, mens Trump har fått like i overkant av 58,9 millioner stemmer. Alle stemmene er fortsatt ikke talt opp. I California, der Clinton gjør det sterkt, mangler fortsatt rundt 8 prosent av stemmene. Dermed er det ikke utenkelig at Clinton kan styrke sin posisjon sammenlignet med Trump i det totale stemmeantallet.» (VG 9. november 2016.) Det at Trump kan vinne med færre stemmer enn Clinton, har blant annet sammenheng med at republikanerne, ved å manipulere valgkretser, har sørget for å skape kunstige flertall for republikanerne i en rekke stater, via gerrymandering.

I tillegg kommer republikanernes tiltak for å frata velgere som tilhører minoriteter, og som kan tenkes å stemme demokratisk, stemmeretten. Flere millioner velgere blir forhindret å utøve rettigheten sin når det gjelder å stemme ved valg, som følge av republikanernes manipulasjoner. Om USA kan kalles et demokrati? Tja…

Ved et fritt og rettferdig valg ville Donald Trump ikke hatt en sjanse til å vinne. Trump er en svindler, løgner og tyv. Lock Him Up!

crooked-trump

Reklamer