Det er gjort beregninger som viser at om alle i hele verden kom til Østfold, og sto tett, så ville det ikke blitt plass til alle. Noen millioner måtte rett og slett stått i Akershus. Undersøkelser har vist at det overveldende flertallet av jordas befolkning ikke har lyst til å komme til Norge, de trives der de bor. Det betyr at folk bosatt i Østfold ikke trenger å bekymre seg for utfordringer knyttet til logistikk, som det å motta hele jordas befolkning ville medført.

Vitenskapelige beregninger ut fra et stort faktagrunnlag, tyder på at folk som får landene sine ødelagt av krig eller andre katastrofer, ofte føler seg tvunget til å flykte fordi landene deres ikke lenger er beboelige og rett ut sagt oppleves som mildt sagt utrygge. Mye tyder på at det er en fordel for folk som må flykte, at de har et sted å flykte til.

Ut fra en politisk vurdering, er det ikke urimelig å anta at regjeringens juniorpartner også i fremtiden vil forsøke å skape unødvendige bekymringer i befolkningen ved å konstruere urealistiske fremtidssenarioer.

Helsinki & Stockholm 2009 005 - Kopi

Tilbakeblikk

Reklamer