Hovedsiden min på WordPress.com, er Tagal, der legger jeg ut det meste jeg publiserer. Siden tasal & tagal blir brukt til skjønnlitterære tekster og til pedagogikk. På siden Max Stirner ligger (deler av) en bearbeidet utgave av min hovedfagsoppgave i idéhistorie fra 1994.

Andre sider, der jeg publiserer tekster, er Fortellinger.net. Det er en side for skjønnlitteratur. Denne siden ser ikke ut til å være aktiv for tiden. På nye meninger.no ligger kommentarartikler og på YouTube har jeg lagt ut noen filmer.